top of page

مراجعه به خود

فرم ارجاع بسته غذایی
اگر در حال سختی یا مشکلات مالی هستید و در جنوب منچستر زندگی می کنید ، لطفاً با ما تماس بگیرید.
فرم زیر باید تکمیل شود
توسط یک بدن حرفه ای مانند مشاوره شهروندان ، پزشک عمومی ، کارگر اجتماعی یا پشتیبانی و غیره.

برای ثبت نام ، لطفاً برای پر کردن اطلاعات زیر وقت بگذارید.

bottom of page