اهدا کنید

ما در حال حاضر فقط به کمک های مردمی اعتماد می کنیم ، پشتیبانی از زمان شروع جمع آوری کمک مالی در مارس 2020 بسیار باورنکردنی بوده است.

اما برای ادامه کار بانک غذا ماهیانه حدود 2000 پوند هزینه دارد که در صورت افزایش تقاضا می تواند افزایش یابد. کمک های مالی به خرید مواد غذایی برای بسته های غذایی و پرداخت هزینه های جاری مانند سوخت ، انبار ، خط تلفن و غیره انجام می شود. ما از هر نوع کمک مالی بسیار سپاسگزار خواهیم بود.

متشکرم.

انتقال بانکی BACS
کمک مالی یکباره PayPal
اهدای ماهانه پی پال

بانک غذا پری شربت خانه

کد مرتب سازی: 04 03 70

شماره حساب: 41432426

Crypto Smart Chain BNB Wallet: 0xd0fEB7F6E0122Aac359AE218824A3840A00B8Cf1

متشکرم
اگر می خواهید اقلام غذایی را اهدا کنید لطفاً از فرم زیر استفاده کنید

ممنون از پیام شما!